Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 111 | Μάιος 2012

Επιστροφή στην υστερία του ελλείμματος στις ΗΠΑ;

Ανάλυση των λόγων, για τους οποίους πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε για τα αμερικανικά κρατικά ελλείμματα
Στο κείμενο αυτό, οι Yeva Nersisyan και ο L. Randall Wray υποστηρίζουν ότι τα ελλείμματα δεν επιβαρύνουν τις μελλοντικές γενεές με χρέη και δεν περιορίζουν τις ιδιωτικές δαπάνες. Οι συγγραφείς βασίζουν τα συμπεράσματά τους στην υπόθεση ότι ένα κυρίαρχο κράτος με δικό του νόμισμα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει και στην άποψη ότι η κρατική χρηματοδότηση της κυβέρνησης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη χρηματοδότηση ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι αυτοί που έχουν αποτρέψει την οικονομική συρρίκνωση στις ΗΠΑ να μετατραπεί σε μια Μεγάλη Ύφεση, και όχι οι διασώσεις και το πακέτο στήριξης της οικονομίας. Οι συγγραφείς απορρίπτουν τις αβάσιμες ανησυχίες για τα ελλείμματα και τα χρέη, σημειώνοντας ότι αποκρύπτουν το πραγματικό ζήτημα, που είναι η απροθυμία των «γερακιών του ελλείμματος» να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να εργαστεί για το καλό του λαού.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι