Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 5 | Ιούνιος 2012

Η λιτότητα που δεν υπήρξε ποτέ;

Τα κράτη της Βαλτικής και η κρίση
Οι οικονομίες της Βαλτικής παρουσιάζονται συχνά ως παράδειγμα ενός επιτυχημένου προγράμματος λιτότητας, με την εφαρμογή της «εσωτερικής» υποτίμησης ως στρατηγική για οικονομική ανάκαμψη. Σε αυτό το Σημείωμα Πολιτικής εξετάζουμε αν το σχέδιο λιτότητας που επιβλήθηκε στις οικονομίες της Βαλτικής ήταν όντως επιτυχημένο και, πιο σημαντικό, αν μπορεί να αναπαραχθεί κάπου άλλου. Υποστηρίζουμε ότι η πρόσφατη ανάκαμψη στις χώρες της Βαλτικής έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται με τις εγχώριες πολιτικές λιτότητας και πως δεν μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλες χώρες.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι