Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Τρέχουσες προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Ενδιάμεση έκθεση
Σε αυτήν την προκαταρκτική έκθεση, εξετάζουμε την εξέλιξη των κύριων μακροοικονομικών μεταβλητών για την ελληνική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές ανάπτυξης πριν και μετά την εποχή του ευρώ, τα αίτια και τις συνέπειες της συνεχιζόμενης ύφεσης, καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα. Ορισμένες προκαταρκτικές προτάσεις για εναλλακτικές πολιτικές επίσης περιλαμβάνονται στη συζήτησή μας. Οι εναλλακτικές πολιτικές που προτείνουμε θα υποβληθούν σε εξεταστική δοκιμασία στο πλαίσιο ενός πιο ισχυρού οικονομετρικού μοντέλου σε μεταγενέστερη έκθεση.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι