Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 37 | Φεβρουάριος 2013

Διδάγματα από έναν μη συμβατικό κεντρικό τραπεζίτη

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει προκαλέσει ανανεωμένο ενδιαφέρον στη Συμφωνία Υπουργείου Οικονομικών-Ομοσπονδιακής Τράπεζας του 1951 και στα διδάγματα αυτής της διαπραγμάτευσης για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Μια ευρύτερη ερμηνεία της Συμφωνίας και του ρόλου του Marriner Eccles στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεματικών θα διδάξει στους κεντρικούς τραπεζίτες ότι η ανεξαρτησία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αλλά και να τους ενθαρρύνει να προσφέρουν στήριξη στις κυβερνητικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού και της μαζικής ανεργίας.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι