Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 128 | Ιούλιος 2013

Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονομική ενδυνάμωση

Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας;
Τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνουν δημόσιες πολιτικές που είναι σχεδιασμένες
για να εμποδίσουν ή να απαλείψουν την ανασφάλεια και τη φτώχεια. Σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι στρατηγικές κοινωνικής προστασίας και ο διάλογος γύρω από αυτές εξελίσσονται ραγδαία. Στο παρόν κείμενο πολιτικής, η Ράνια Αντωνοπούλου, Senior Scholar και διευθύντρια του προγράμματος για την ισότητα των φύλων και την οικονομία στο Levy Institute, υπογραμμίζει τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που εμπεριέχει η προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών στο μεταλλασσόμενο τοπίο χάραξης πολιτικής. Η μελέτη, που έγινε με την στήριξη του προγράμματος ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στοχεύει στο να συνεισφέρει στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας βάσει φύλου σε επίπεδο χώρας.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι