Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | Οκτώβριος 2013

Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας

Μια στρατηγική ανάλυση
Η απασχόληση στην Ελλάδα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση: πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας έχουν χαθεί από τον Οκτώβρη του 2008, αντιπροσωπεύοντας μια μείωση της απασχόλησης άνω του 28%. Τον Μάρτη του 2013 η «επίσημη» ανεργία ήταν 27.4%, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων τριάντα ετών σε οποιαδήποτε βιομηχανοποιημένη χώρα του δυτικού κόσμου.

Σε αυτή την έκθεση, ο πρόεδρος του Levy Institute Δημήτρης Β. Παπαδημητρίου και οι ερευνητές Μιχάλης Νικηφόρου και Gennaro Zezza αναλύουν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και προτείνουν πολιτικές για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. Η ανάλυση στηρίζεται στο μακροοικονομικό μοντέλο του Levy Institute για την ελληνική οικονομία, ένα μοντέλο αποθεμάτων-ροών παρόμοιο με το μακροοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο για τις τάσεις στην αμερικανική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς ανακαλύπτουν ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας θα μειώσουν το ΑΕΠ και θα αυξήσουν την ανεργία. Συνεπώς, θεωρούν τις πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβολικά αισιόδοξες και προτείνουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης τύπου Marshall που στοχεύει στη δημόσια κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι