Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 8 | Σεπτέμβριος 2013

«Ασυνήθιστες και επείγουσες συνθήκες»: Τρόποι με τους οποίους μπορεί η Fed να τονώσει την πραγματική οικονομία

Αν και δεν είναι ευρέως κατανοητό, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διαθέτει τεράστια ανεκμετάλλευτη δύναμη για να τονώσει άμεσα την οικονομία ή να επηρεάσει τις ροές του δανεισμού και δαπανών που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αν λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να εκπληρώσει τη συχνά παραμελημένη «διπλή εντολή» με την οποία είναι εξουσιοδοτημένη: να συμβάλλει με τη δράση της στη μέγιστη απασχόληση καθώς και στη σταθερότητα του χρήματος. Οι τεχνοκράτες της Fed συχνά επικαλούνται τα νομικά ή τα τεχνικά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αλλά οι αντιρρήσεις τους αντανακλούν μια θεσμική προκατάληψη που ευνοεί τον χρηματοοικονομικό τομέα έναντι της βιομηχανίας και το κεφάλαιο έναντι της εργασίας. Η κεντρική τράπεζα έχει άφθονο προηγούμενο από τη δική της ιστορία σχετικά με τη λήψη άμεσων δράσεων για την ενίσχυση της οικονομίας. Και έχει άφθονη νομική εξουσία να δανείζει σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων που δεν είναι τράπεζες.

Αυτό το κείμενο πολιτικής δημοσιεύθηκε αρχικά, υπό μια ελάχιστα τροποποιημένη μορφή φέροντας τον τίτλο «Can the Federal Reserve Help Prevent a Second Recession?» στο περιοδικό The Nation, 26 Νοεμβρίου 2012. Αναδημοσιεύεται έπειτα από έγκριση του περιοδικού.
Αρχείο:
Σχετικό Πρόγραμμα:
Συγγραφέας/είς:
William Greider
 
English

Γρήγοροι Σύνδεσμοι