Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 40 | Σεπτέμβριος 2013

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ νεκρανάστησε την Wall Street

Η Nicola Matthews, από το Πανεπιστημίο του Μιζούρι στο Κάνσας Σίτι, παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνάς της σχετικά με τις πρακτικές δανεισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Εφαρμόζοντας τις αρχές του Walter Bagehot, ανακαλύπτει ότι η Fed απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή λειτουργία της κεντρικής τράπεζας ως δανειστής έσχατης προσφυγής, δανείζοντας σε αφερέγγυες τράπεζες χωρίς εγγυήσεις και δίχως επιτόκια τιμωρίας. Οι περισσότερες από τις έκτακτες διευκολύνσεις δανεισμού της Fed δάνειζαν με επιτόκια που κυμαίνονταν κατά μέσο όρο με τα επιτόκια της αγοράς ή ήταν χαμηλότερα (μερικές φορές πολύ χαμηλότερα) από τα επιτόκια της αγοράς. Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι μεγάλες τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, η Fed δεν βοηθούσε απλά τις αγορές, αλλά τις διαμόρφωνε. Η μεταρρύθμιση, καταλήγει η Matthews, είναι η μόνη λύση.
Αρχείο:
Σχετικό Πρόγραμμα:
Συγγραφέας/είς:
Nicola Matthews
 
English

Γρήγοροι Σύνδεσμοι