Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

MME | Δεκέμβριος 2013

Συνέντευξη Δημήτρη Β. Παπαδημητρίου: Ο Βορράς που ευνοήθηκε, οφείλει να βοηθήσει το Νότο

Η Εποχή, 22 Δεκεμβρίου 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο πρόεδρος του Levy Economics Institute μιλάει για τον κίνδυνο διάλυσης της ευρωζώνης σε περίπτωση που συνεχίζεται η πολιτική της «επεκτατικής λιτότητας» και δεν υλοποιείται ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης στα πρότυπα ενός σχεδίου Μάρσαλ.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι