Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Συνεταιριστικό τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

Μια πρόταση για αγροτική επανεπένδυση και αστική επιχειρηματικότητα
Η κρίση στην Ελλάδα είναι επίμονη και συνεχής. Μετά από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης, το πραγματικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά 25% και η ανεργία βρίσκεται κάπου στο 27%. Σαφώς, η αναζωογόνηση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Αλλά οι τράπεζες παραμένουν υποκεφαλαιοποιημένες και ο δανεισμός έχει περιοριστεί και επεκτείνεται μόνο προς τις πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν σχεδόν καμία πρόσβαση σε αναπτυξιακά δάνεια, ενώ ακόμη και εκείνοι που έχουν πρόσβαση στην πίστωση είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν υψηλά επιτόκια.

Η επιτυχία των ιδρυμάτων μικρο-δανεισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες (όπως η Grameen Bank στο Μπαγκλαντές) ανέδειξε τη θετική οικονομική επίδοση της κοινοτικά βασισμένης πίστωσης ενώ τέτοια μοντέλα δανεισμού έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική πολιτική για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε περιοχές όπου είναι περιορισμένες οι μεταβιβαστικές πληρωμές. Τα κοινοτικά ή συνεταιριστικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να καλύψουν το κενό όταν τα υπάρχοντα ιδρύματα δεν μπορούν να εκτελέσουν επαρκώς κρίσιμες λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, που αναζητούν μικρές μορφές χρηματοδότησης και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες.

Προτείνουμε την επέκταση της εμβέλειας και των υπηρεσιών των κοινοτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία των ΗΠΑ με την κοινοτική αναπτυξιακή τραπεζική και των διαφόρων συνεταιριστικών τραπεζών που λειτουργούν στην Ευρώπη. Οι κύριοι στόχοι αυτού του πανεθνικού συστήματος θα είναι η πρόσβαση σε πίστωση και σε διαδικασίες πληρωμών, καθώς και η δυνατότητα ευκαιριών αποταμίευσης, προς τις κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται από τις μεγάλες εμπορικές ελληνικές τράπεζες.

Το σχέδιο μας περιλαμβάνει προτάσεις για την οργάνωση των τραπεζών και ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να πιστοποιούνται, να ρυθμίζονται και να εποπτεύονται από μια νεοσύστατη κεντρική συνεταιριστική τράπεζα. Επίσης, εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο δίκτυο, ιδίως όσον αφορά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αγροτική ανάπλαση (αγροτουρισμός)—όλα από τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την έξοδο της Ελλάδας από την ύφεση.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι