Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 137 | Οκτώβριος 2014

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά

Μια πρόταση για την επισκευή κατά το ήμισυ ενός ελαττωματικού σχεδιασμού
Οι ατέλειες της Συνθήκης του Maastrict είναι συχνά αντικείμενο σχολιασμού, ωστόσο, όμως, η Ευρώπη παραμένει ανίκανη ή μάλλον απρόθυμη να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες. Το ευρωπαϊκό σχέδιο θα παραμείνει ημιτελές και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμόζει αποτελεσματικές νομισματικές πολιτικές θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Όπως παρατηρεί σε αυτό το κείμενο πολιτικής ο Mario Tonveronachi, η Ευρώπη έχει μια νομισματική ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, ένα βασικό στοιχείο για μια λειτουργική νομισματική ένωση. Μας υπενθυμίζει ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά απαιτεί τιμολόγηση σε σχέση με κοινά περιουσιακά στοιχεία μηδενικού κινδύνου και όχι σε σχέση με μια συλλογή από μεμονωμένα ιδιότυπα κρατικά επιτόκια. Και οι χρηματοπιστωτικοί φορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια περιουσιακά στοιχεία μηδενικού κινδύνου για συναλλαγές και πράξεις ρευστότητας. Το ευρώ δεν παρέχει καμία από αυτές τις λειτουργίες και, ως εκ τούτου, ενώ έχει υπάρξει ένα μέτρο σύγκλισης, μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, και η οικονομική ολοκλήρωση που αντιπροσωπεύει, παραμένει ανεπίτευκτη.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι