Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

MME | Σεπτέμβριος 2014

Όταν οι καλές προθέσεις ανοίγουν το δρόμο για την κόλαση

Του Andrea Terzi
Capital.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Με τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και του ευρώ, το εθνικό δημόσιο χρέος των κρατών-μελών της ευρωζώνης έγινε ιδιαίτερα ευαίσθητο αναφορικά με την πίστωση. Ενώ οι δυνητικά αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις των δυσμενών κυκλικών συνθηκών στο πιστωτικά ευαίσθητο χρέος είχε σοβαρά υποτιμηθεί, ο σχεδιασμός ήταν εκ προθέσεως, διαμορφωμένος στο πλαίσιο της άποψης που πρέσβευαν οι Friedman-Fischer-Buchanan ότι κανένας κανόνας «νομισματοποίησης» δεν παρέχει ισχυρό μέσο για την πειθαρχεία της κρατικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες ακολουθούν κάποιο είδος κανόνα «μη νομισματοποίησης», ο κανόνας που ασπάστηκε η ευρωζώνη ήταν ξεχωριστός, καθώς επίσης εμπόδισε τη νομισματοποίηση για το χρέος στη δευτερογενή αγορά....

Διαβάστε περισσότερα κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ: http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=2118586
Συγγραφέας/είς:

Γρήγοροι Σύνδεσμοι