Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

MME | Οκτώβριος 2014

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά

Του Mario Tonveronachi
Capital.gr, 12 Οκτωβρίου 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η πρόσφατη κρίση αύξησε τον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών στη ζώνη του ευρώ. Η αλληλεπίδραση του μη βιώσιμου δημόσιου χρέους και η κακή κατάσταση των τραπεζικών ισολογισμών λειτούργησε σαν τροχοπέδη στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και προσέλκυσε μεγάλη προσοχή, καθώς και διάφορες προτάσεις για μεταρρύθμιση. Ενώ η αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ παραμένει ατελής, διότι δεν διαθέτει μια κεντρική δημοσιονομική αρχή, η πρόσφατη κρίση έχει εστιάσει την προσοχή σε ένα εγγενές πρόβλημα του σχεδιασμού του ευρώ (δηλαδή την εξάρτηση των εθνικών τραπεζικών συστημάτων στις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια οικονομία τους). Με άλλα λόγια, η νομισματική ένωση είναι μια αναγκαία αλλά ανεπαρκής προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς....

Διαβάστε περισσότερα κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ: http://www.capital.gr/News.asp?id=2129260

Γρήγοροι Σύνδεσμοι