Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Συνθήκες και στρατηγικές για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες ανάκαμψης, και στην παρούσα έκθεση υποστηρίζουμε ότι η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα µηδενικού κουπονιού (“Geuros”) και τα πιστοποιητικά δημοσιονομικής πίστωσης θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση και την παροχή ρευστότητας που απαιτούνται για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις: η μετακύλιση του υφιστάμενου δημοσίου χρέους, το τέλος στις πολιτικές της λιτότητας, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο οικονομικό μέλλον της χώρας και η δημιουργία των συνθηκών για μια βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του εισοδήματος, που θα επιτρέψουν στη χώρα την εξόφληση του χρέους της.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι