Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 1 | Μάρτιος 2022

Τι συμβαίνει με τα νέα δεδομένα των ελληνικών Εθνικών Λογαριασμών;

Tο 2020, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ξεκίνησε την αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών για την Ελλάδα, προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. Τα δεδομένα από τους εθνικούς λογαριασμούς έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως ένα κρίσιμο σύνολο πληροφοριών για την πολιτική, ειδικά στην ευρωζώνη, καθώς πολλοί δείκτες -όπως το μέγεθος του δημόσιου ελλείμματος σε σχέση με το ΑΕΠ- εξαρτώνται από αυτούς. Είναι επομένως σημαντικό τα στοιχεία αυτά να παρέχουν μια ρεαλιστική περιγραφή της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας.Τα μοντέλα που στοχεύουν στην ανάλυση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού μιας οικονομίας συνήθως πρέπει να προσαρμόζονται από τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της εποχιακής συμπεριφοράς ορισμένων μεταβλητών, και επομένως είναι κοινή πρακτική η χρήση εποχικά προσαρμοσμένων δεδομένων αντί των παρατηρούμενων αυτών. Ο ερευνητής Gennaro Zezza, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Επιστημονικός Συνεργάτης Νίκος Ροδουσάκης παρατήρησαν πρόσφατα ότι η δυναμική των σχετικών τιμών, όπως μετριέται από τους λόγους μεταξύ των αποπληθωριστών των διαφορετικών εποχικά προσαρμοσμένων συνιστωσών του ΑΕΠ, είχε υπερβολική μεταβλητότητα, γεγονός που δυσκόλευσε περισσότερο στο να ληφθούν ουσιαστικές οικονομετρικές εκτιμήσεις των καθοριστικών παραγόντων τους. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να διερευνήσουν εάν αυτή η υπερβολική αστάθεια θα μπορούσε να παρατηρηθεί στα αρχικά εποχιακά δεδομένα και αυτό το σημείωμα τεκμηριώνει τα αποτελέσματά τους.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι