Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 6 | Απρίλιος 2013

A Path to Community Development

The Community Reinvestment Act, Lending Discrimination, and the Role of Community Development Banks
Η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα βοηθούσε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό σε περιοχές  που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις παραδοσιακές τράπεζες παρά τις απαιτήσεις της Πράξης Κοινοτικής Επανεπένδυσης (CRA). Οι οργανισμοί αυτοί θα είχαν την ευθύνη να προσφέρουν πίστωση, υπηρεσίες πληρωμών και αποταμίευσης καθώς και βασική δανειοδότηση σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στις φτωχές συνοικίες. Ένα τέτοιο σύστημα δεν θα αντικαθιστούσε την CRA αλλά θα λειτουργούσε ως συμπληρωματικός παράγοντας στο σημερινό ρυθμιστικό καθεστώς.  Οι προτάσεις για εξαίρεση από τους κανόνες της CRA για τα αποταμιευτικά ιδρύματα που θα επενδύουν στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης θα αποδυνάμωναν την υφιστάμενη νομοθεσία. Τέτοιου είδους προτάσεις δεν συνάδουν με το πνεύμα της CRA και θα ακύρωνε το φόρουμ διαλόγου που λαμβάνει χώρα μεταξύ ενός τραπεζικού οργανισμού και της κοινότητας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι