Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Ειδικη Εκθεση | Φεβρουάριος 2013

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Των Ράνια Αντωνοπούλου, Δημήτρης B. Παπαδημητρίου και Taun Toay
Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας και της εμβάθυνσης της φτώχειας. Η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση κυρίαρχου χρέους, έχει πληγεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες χώρες.

Υπάρχει αφθονία πολιτικών απασχόλησης, από προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης έως τακτικές για τη μείωση των εβδομαδιαίων εργάσιμων ημερών, αλλά ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας δεν έχει δώσει καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές. Αντιθέτως, η πολιτική της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιτρέπει στις κοινότητες να μετριάσουν τους κινδύνους και τις κοινωνικές ευπάθειες που αναδύονται ιδιαίτερα σε περιόδους αναταραχής με τον ενεργό μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.

Με τη στήριξη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οικονομικών Levy συνέβαλε θεμελιωδώς στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κοινωνικού προγράμματος άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Διετή έργα, χρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η έκθεση ανιχνεύει τις οικονομικές τάσεις που επικρατούσαν πριν από την κρίση και καταγράφει τις τάσεις που επικρατούν σήμερα, την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες τάσεις στην αγορά εργασίας και τις ελλείψεις του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας. Ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης είναι η αναγνώριση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της στρατηγικής της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας ως μέσο για την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων μιας οικονομικής κρίσης.

Δημοσιεύθηκε από: Παρατηρητηριο Οικονομικων kαι Κοινωνικων Εξελιξεων, Ινστιτουτο Εργασίας, ΓΣΕΕ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι