Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 767 | Ιούλιος 2013

Η Γερμανία και η κρίση στην ευρωζώνη

Η διαμόρφωση ενός ευπαθούς καταφυγίου
Η εργασία αυτή διερευνά την ευπάθεια της Γερμανίας στη συνεχιζόμενη κρίση της ευρωζώνης. Την περίοδο 2010–11, η Γερμανία ανέκαμψε από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-09. Η κρίση της ευρωζώνης εκείνη την περίοδο σήμαινε ιστορικά χαμηλά επιτόκια και πτώση του ευρώ, πράγμα που ενίσχυσε τον εξαγωγικό τομέα της Γερμανίας. Αλλά η κρίση που ξεκίνησε στη λεγόμενη περιφέρεια της ευρωζώνης έχει φτάσει πλέον στον πυρήνα της ευρωζώνης. Ο ευρωσκεπτικισμός εξαπλώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το μέλλον του ευρώ παραμένει αβέβαιο ανεξάρτητα από τις υποσχέσεις που κάνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι. Η θέση της Γερμανίας ως «ασφαλές καταφύγιο» μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Σε περίπτωση διάλυσης του ευρώ, η ταχεία ανατίμηση του νέου γερμανικού μάρκου θα επιδεινώσει απότομα την γερμανική ανταγωνιστικότητα και η γερμανική οικονομία θα βυθιστεί σε ύφεση. Επιπλέον, θα υπάρξουν απώλειες στη διεθνή επενδυτική θέση της Γερμανίας. Μια σωστή εκτίμηση της αρνητικής επίδρασης της κρίσης του ευρώ στη γερμανική οικονομία θα συνέβαλε ώστε να κατανοήσουν οι γερμανικές αρχές ότι οι συνταγές πολιτικής που εφαρμόζουν δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον της Γερμανίας—και αυτό θα ήταν καλό να το κατανοήσουν και οι κυβερνητικές αρχές στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Η Γερμανία είναι υποχρεωμένη να αντιληφθεί ότι η ίδια είναι πολύ ευάλωτη απέναντι στην καταστροφή που προκαλεί σε όλη την Ευρώπη η πολιτική που εφαρμόζει. Η ΕΕ, κατά πάσα πιθανότητα με τη Γαλλία σε ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να πείσει τη Γερμανία να αλλάξει πορεία στην αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωζώνη, ειδάλλως η υπόθεση ευρώ έχει τελειώσει.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι