Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

MME | Μάρτιος 2014

«Νέο» νόμισμα – το geuro – εισηγείται για την Ελλάδα ο πρόεδρος του Levy Institute

Ethnos, 26 Μαρτίου 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Υπέρ της υιοθέτησης ενός εναλλακτικού εγχώριου νομίσματος, του 'geuro', το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα αποσκοπεί στην ταχεία αποκατάσταση του επιπέδου ζωής για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, τάσσεται ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Levy Economics Institute of Bard College, σε άρθρο του στη διαδικτυακή HUFFINGTON POST, με τίτλο «The Jobs-Currency Connection in Greece».

Όπως υποστηρίζει ο Παπαδημητρίου, οι αποτυχίες της τρέχουσας στρατηγικής που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση είναι τόσο μεγάλες, που ακόμη και η πλήρη εγκατάλειψη των προγραμμάτων λιτότητας θα προσφέρει οικονομική ανακούφιση σε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.
Σύμφωνα με μελέτη του Bard College, συνεχίζει ο Παπαδημητρίου, η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στην ευρωζώνη και να εγκαινιάσει ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα αποκαταστήσει τη ρευστότητα της εγχώριας αγοράς, δεδομένου ότι η ενίσχυση και σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα ζητούμενα.

Παράλληλα, επεξηγεί ο Παπαδημητρίου, το μοντέλο του Bard προβλέπει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα λειτουργεί ως Εργοδότης Έκτακτης Ανάγκης (Employer of Last Resort), καθώς θα δύναται να προσλαμβάνει οποιονδήποτε ικανό και πρόθυμο να παράξει δημόσια αγαθά, πληρώνοντας με geuros τα οποία θα είναι κατά΄ουσίαν ομόλογα με τη μορφή κουπονιών περιορισμένης ονομαστικής αξίας, χωρίς επιτόκιο, με κύριο σκοπό την αποπληρωμή φόρων.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι