Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

MME | Ιούλιος 2014

Ένα βιώσιμο νομισματικό πλαίσιο μιας ανεξάρτητης Σκωτίας

Capital.gr, 5 Ιούλιος 2014: http://www.capital.gr/news.asp?id=2057621


Τη μελέτη του οικονομολόγου Philip Pilkington, αναφορικά με το οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Σκωτία σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί, παρουσιάζει το Levy Economics Institute.

Ενόψει του κρίσιμου δημοψηφίσματος του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, όπου οι σκοτσέζοι θα αποφασίσουν αν θα αποσχιστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο βρετανός οικονομικός επιστήμων, παρουσίασε μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να λάβουν τόπο, αν η Σκωτία αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί.

Σημείο «κλειδί» στην έρευνα, είναι η αντίθεση του Pilkington με τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Δημοσιονομικών, της κυβέρνησης της Σκωτίας (FCWG), αναφορικά με μια μακροχρόνια νομισματική σύνδεση Σκωτίας-Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την FCWG, αυτή η σύνδεση είναι επιβεβλημένη, καθώς σε μια αντίθετη περίπτωση ελλοχεύουν οι κίνδυνοι διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισορροπίες και η αύξηση στα κόστη των συναλλαγών.

Κατά την άποψη του Pilkington αυτοί δεν είναι σοβαροί λόγοι. Αντίθετα θα προκαλούσε πολύ σοβαρές η παραμονή της Σκωτίας σε αυτή την νομισματική ένωση, σε περιπτώσεις αρνητικών διακυμάνσεων στην τιμή ή την ποσότητα του εξαγόμενου πετρελαίου της Βορείου Θάλασσας, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι επιπτώσεις για την Σκωτία σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν η δημιουργία ελλείμματος στον προϋπολογισμό της- σε σύγκριση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο- που θα μπορούσε να οδηγήσει την χώρα, σε μακροοικονομική και πολιτική αστάθεια, όπως συνέβη και στην Ευρωζώνη.

Κατά την μελέτη, κομβικής σημασίας είναι το νόμισμα της ανεξάρτητης Σκωτίας. Η άμεση μετάβαση σε ένα νέο νόμισμα θα προκαλούσε προβλήματα, καταρχάς λόγο των δανειστών της χώρας που θα είχαν στην κατοχή τους χρεόγραφα τα οποία ήταν σε στερλίνες- τουλάχιστον για μικρό χρονικό διάστημα.

Επίσης οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου που αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν το νέο νόμισμα σε κρίση.

Με αυτά ως δεδομένα, για κάποιο χρόνο η ανεξάρτητη Σκωτία θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την στερλίνα ως εθνικό νόμισμα.

Για να αποφευχθούν οι όποιες αναταράξεις, σύμφωνα με την μελέτη, αρχικά θα πρέπει να γίνει μια σταδιακή κυκλοφορία του νέου νομίσματος σε παράλληλη χρήση μαζί με την στερλίνα.

Με αυτόν τον τρόπο το νέο νόμισμα θα αποκτήσει μια σταθερή τιμή έναντι της στερλίνας, η μετάβαση θα γίνει ομαλά και θα εξαλείφουν οι όποιες αβεβαιότητες.

Πάντως, όπως αναφέρει ο Pilkington, η κυβέρνηση της Σκωτίας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα χρέη της χώρας σε στερλίνα θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η χώρα θα πρέπει να εκδώσει εθνικό νόμισμα, το οποίο θα μπορέσει να περάσει στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω μιας σειράς μέτρων:

Προβαίνοντας με αυτό στις πληρωμές των δημοσίων υπαλλήλων (με αναγωγή του ποσού, στον μισθό σε στερλίνες). Με την αποδοχή του νέου νομίσματος για την πληρωμή φόρων και με την επιβολή συστήματος στις επιχειρήσεις, που θα ορίζει τις τιμές των ειδών και στα δύο νομίσματα.

Συμπερασματικά, η μελέτη καταλήγει ότι η Σκωτία είναι μια πλούσια χώρα. Όμως για να διατηρήσει τον πλούτο της, θα πρέπει να απαλλαγεί από την εξάρτηση της από τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Και για να το επιτύχει θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική και νομισματική κυριαρχία.

Όμως μια τέτοια νομισματική και δημοσιονομική κυριαρχία, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να γίνει εις βάρος της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Η Σκωτία μπορεί να κάνει την μετάβαση, αποφεύγοντας την αστάθεια, αλλά μόνο αν είναι πρόθυμη να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μακροοικονομικό μοντέλο.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι