Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Η δημοσιονομική λιτότητα, η ανατίμηση του δολαρίου και τα προβλήματα κατανομής θα οδηγήσουν στον εκτροχιασμό της οικονομίας των ΗΠΑ

Στην τελευταία στρατηγική ανάλυση, η ομάδα του μακροοικονομετρικού υποδείγματος του Ινστιτούτου εξετάζει την πρόσφατη, αναιμική ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας. Οι συγγραφείς εντοπίζουν τρία διαρθρωτικά εμπόδια—την αδύναμη απόδοση των καθαρών εξαγωγών, την επικράτηση του δημοσιονομικού συντηρητισμού και τα υψηλά επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας, τα οποία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του τομέα των νοικοκυριών, εξηγούν τον αργό ρυθμό της ανάκαμψης. Το μακροοικονομετρικό βασικό τους σενάριο δείχνει ότι οι τελευταίες προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου για την αύξηση του ΑΕΠ απαιτούν αύξηση δανεισμού εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα υπεράνω των εισοδημάτων του, δηλαδή την ίδια μη βιώσιμη διαδικασία που προηγήθηκε της ύφεσης του 2001 και της ύφεσης του 2007-8. Για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ, οι συγγραφείς εξετάζουν, επίσης, τρία εναλλακτικά σενάρια για την περίοδο 2015–18: μείωση της τάξης του 1% στους ρυθμούς ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, ανατίμηση του δολαρίου της τάξης του 25% και τις συνδυαζόμενες επιπτώσεις και των δύο αλλαγών. Και τα τρία σενάρια δείχνουν ότι η περαιτέρω ανατίμηση του δολαρίου ή/και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ θα οδηγήσει στην αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος και στη μείωση του προβλεπόμενου ρυθμού ανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγμή θα αυξήσει την ανάγκη για ιδιωτικό (και κρατικό) δανεισμό και ως εκ τούτου την ευθραυστότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι