Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Επανεκκινηση της Ελληνικης Οικονομιας;

Tελευταία έκθεση Στρατηγικών Αναλύσεων του Levy Economics Institute που αφορά στις προοπτικές και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας στην μετά-COVID-19 εποχή.Σύμφωνα με τα εμπειρικά ευρήματα η οικονομική μεγένθυση της ελληνικής οικονομίας, αναφορικά με το βασικό σενάριο, εκτιμάται ότι θα είναι 3,4% το 2021 και 4,9% 2022. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο προ πανδημίας επίπεδο του ΑΕΠ, αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Κατά την άποψή μας, ενδεχόμενη ασθενική ανάκαμψη του ΑΕΠ θα οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία δημοσιονομικής επέκτασης.Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της πανδημίας είναι σημαντικό και η ζημιά που έχει προκαλέσει σε άτομα, οικογένειες, επιχειρήσεις και σε ολόκληρες οικονομίες αποτυπώνετα σε κάθε οκονομικό δείκτη. Η πτώση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της ΕΕ, με την Ελλάδα να έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού και με τον τουρισμό, που αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη των εξαγωγών, της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, να μειώνεται κατα 25% σε σχέση με το επίπεδο του 2019.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Γρήγοροι Σύνδεσμοι