Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Είναι η Ελλάδα στον δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης;

Σε αυτή τη στρατηγική ανάλυση, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημήτρης Β. Παπαδημητρίου, ο ερευνητής Gennaro Zezza και ο επιστημονικός συνεργάτης Νίκος Ροδουσάκης αναλύουν πώς η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από το σοκ της πανδημίας COVID-19 και τις προοπτικές συνέχισης και διατήρησης της ανάκαμψής της. Ο βασικός παράγων είναι ο τουρισμός, ο οποίος αυξήθηκε σημαντικά το 2021, παρά την πανδημία, αλλά παρέμεινε πολύ πιό κάτω από το επίπεδο του 2019. Ωστόσο, αναμένεται να συνεχίσει την ανάκαμψή του και το τρέχον έτος. Επιπλέον, βασικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα κεφάλαια της NGEU (Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ) και η ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να χρησιμοποιεί αυτά τα κεφάλαια με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων κεφαλαιουχικών έργων. Μια πιθανή απειλή συνδέεται με την πιθανότητα ο επίμονος πληθωρισμός να αυξήσει το κόστος δανεισμού, μειώνοντας τον δημοσιονομικό χώρο της κυβέρνησης. Ένα άλλο «γνωστό άγνωστο» -που δεν εξετάζεται σε αυτή την έκθεση- είναι οι γεωπολιτικές αναταράξεις που προέρχονται από τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα αβεβαιότητας στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι