Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | Φεβρουάριος 2024

Ελλάδα: Ώρα να μειώσουμε την εξάρτηση από τις εισαγωγές

Σε αυτή την έκθεση, οι Δημήτρης Β. Παπαδημητρίου, Νικόλαος Ροδουσάκης, Giuliano Yajima και Gennaro Zezza διερευνούν τους καθοριστικούς παράγοντες των πρόσφατων επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας. Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια από τους συνεχιζόμενους πολέμους Ουκρανίας-Ρωσίας και Ισραήλ-Γάζας και τους υψηλότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς πληθωρισμού, η χώρα κατάφερε να σημειώσει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης το 2021 και το 2022. Ωστόσο, οι προβλέψεις των συγγραφέων, με βάση τις επίσημες στατιστικές του τρίτου τριμήνου του 2023, δείχνουν ότι θα υπάρξει επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό θα οφείλεται κυρίως στην υποτονική καταναλωτική ζήτηση λόγω της πτωτικής τάσης των πραγματικών μισθών και του επίμονου υψηλότερου εισαγόμενου πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την αδυναμία της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της NGEU και τη σημαντική απώλεια παραγωγής λόγω των κλιματικών ζημιών από πλημμύρες και πυρκαγιές. Αυτή η δυναμική πιθανότατα θα συνεχίσει τη διαρροή εγκεφάλων των ειδικευμένων εργαζομένων, οι οποίοι επιλέγουν να μετακομίσουν στο εξωτερικό για καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Αμφισβητείται επίσης η υπερβολική εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, δεδομένης της εξάρτησής του από εισαγώμενα προϊόντα.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι