Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 125 | Σεπτέμβριος 2012

Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστημα

Μια οικονομικά στρεβλή λύση για τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα
Πριν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος, οι ατέλειες της ρυθμιστικής προσέγγισης που εμπεριέχονται στο Νόμο Dobb-Frank γίνονται όλο και πιο φανερές. Το ένα χρηματοοικονομικό σκάνδαλο ξεσπάει μετά το άλλο, και παγιώνεται πλέον η αντίληψη ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη να εντοπίσουμε πιο ισχυρές εναλλακτικές ρυθμιστικές λύσεις.

Η πραγματική πρόκληση για τη χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση είναι να αναπτυχθεί ένα όραμα για μια χρηματοοικονομική δομή που θα απλοποιήσει το σύστημα και τις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν και να εποπτεύονται αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο του σημερινού ανανεωμένου ενδιαφέροντος για το «Σχέδιο του Σικάγο» στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, που προτείνει 100 τοις εκατό αποθεματικά για τη στήριξη των αποταμιεύσεων, ο Ανώτατος ΜελετητήςJan Kregel στρέφεται προς μια παρόμοια πρόταση του Hyman Minsky, για ένα «στενό τραπεζικό» σύστημα, που προβλήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Για λόγους που οδήγησαν τελικά τον ίδιο τον Minsky στο να απορρίψει την πρόταση, καθώς και για λόγους που εξετάζονται εδώ από τον Kregel και που έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό πολιτικό κλίμα, η πρόταση για ένα «στενό τραπεζικό» σύστημα θεωρείται ότι έχει αρκετές αδυναμίες.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι