Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 36 | Φεβρουάριος 2013

Η επέκταση της εξουσίας του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση εγείρει ερωτήματα διακυβέρνησης

Αρκετά χρόνια πριν από το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης, ο Lawrence Meyer, πρώην διοικητικό μέλος του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού, έγραψε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα «αναφέρεται συχνά ως ο ισχυρότερος θεσμός στην Αμερική». Οι «αποφάσεις κλειδιά λαμβάνονται από 19 άτομα—τα ονόματα των οποίων ελάχιστοι γνωρίζουν—τα οποία συνεδριάζουν τακτικά πίσω από κλειστές πόρτες». Ο Bernard Shull εξετάζει την προέλευση και τη φύση της εξουσίας και της ανεξαρτησίας της Fed και επιθεωρεί την επίπτωση του Νόμου Dodd-Frank στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Το συμπέρασμά του; Οι νέοι περιορισμοί στην Fed είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτριοι και η συνεχιζόμενη επέκτασή των εξουσιών της γείρει αναπόφευκτα θέμα διακυβέρνησης.
Αρχείο:
Σχετικό Πρόγραμμα:
Συγγραφέας/είς:
Bernard Shull
 
English

Γρήγοροι Σύνδεσμοι