Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 838 | Ιούνιος 2015

Οικονομία και μη αμειβόμενη εργασία

Διασυνδέσεις και επιπτώσεις
Η μη αμειβόμενη εργασία, η οποία εμπίπτει εντός των γενικών ορίων παραγωγής, αλλά εκτός των λογαριασμών εθνικού εισοδήματος, θεωρείται από τους εμπειρογνώμονες είτε ως «φροντίδα» είτε ως «εργασία». Η μη αμειβόμενη εργασία κατανέμεται σχεδόν πάντα άνισα μεταξύ ανδρών και γυναικών ενώ, αν συμπεριλάβει κανείς τόσο την αμειβόμενη όσο και την μη αμειβόμενη εργασία, οι γυναίκες σηκώνουν και πάλι το μεγαλύτερο βάρος. Αυτή η άνιση κατανομή της εργασίας είναι άδικη και συνεπάγεται παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Οι λόγοι για τους οποίους αποκλείεται η μη αμειβόμενη εργασία από τους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος δεν φαίνονται να είναι λογικοί ή έγκυροι. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της μη αμειβόμενης εργασίας από τους λογαριασμούς του εθνικού εισοδήματος αντανακλά την κυριαρχία πατριαρχικών αξιών και αποκαλύπτει την αρσενική προκατάληψη στην μακροοικονομική.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι