Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Ισότητα των Φύλων και Οικονομία


Σχετιζόμενες δημοσιεύσεις

 • Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος | Μάιος 2015
  Η παρούσα προσθήκη στην έκθεση του Ιουνίου 2014 με τον τίτλο «Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση της ανεργίας: Η πρόταση της εγγυημένης απασχόλησης για την Ελλάδα» ανανεώνει τα δεδομένα της αγοράς εργασίας έως και το Γ’ τρίμηνο του 2014 και προσδιορίζει τις αναδυόμενες τάσεις απασχόλησης και ανεργίας. Ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης, τα αποτελέσματα μίας μελέτης που εκπονήθηκε το 2013 από το Levy Institute, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, είναι να ενημερώσει τους χαράκτες πολιτικής και το ευρύ κοινό με στοιχεία βασισμένα σε έρευνες για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας με σκοπό τη δημιουργία άμεσων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα και να συμβάλει στην κριτική επανεξέταση της μακροοικονομικής πολιτικής με γνώμονα τη λιτότητα που συστάθηκε το 2010 ως προϋπόθεση των δανείων που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από τους εταίρους της στην ευρωζώνη – τη λεγόμενη «τρόικα» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 838 | Μάιος 2015
  Διασυνδέσεις και επιπτώσεις
  Η μη αμειβόμενη εργασία, η οποία εμπίπτει εντός των γενικών ορίων παραγωγής, αλλά εκτός των λογαριασμών εθνικού εισοδήματος, θεωρείται από τους εμπειρογνώμονες είτε ως «φροντίδα» είτε ως «εργασία». Η μη αμειβόμενη εργασία κατανέμεται σχεδόν πάντα άνισα μεταξύ ανδρών και γυναικών ενώ, αν συμπεριλάβει κανείς τόσο την αμειβόμενη όσο και την μη αμειβόμενη εργασία, οι γυναίκες σηκώνουν και πάλι το μεγαλύτερο βάρος. Αυτή η άνιση κατανομή της εργασίας είναι άδικη και συνεπάγεται παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Οι λόγοι για τους οποίους αποκλείεται η μη αμειβόμενη εργασία από τους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος δεν φαίνονται να είναι λογικοί ή έγκυροι. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της μη αμειβόμενης εργασίας από τους λογαριασμούς του εθνικού εισοδήματος αντανακλά την κυριαρχία πατριαρχικών αξιών και αποκαλύπτει την αρσενική προκατάληψη στην μακροοικονομική.

 • ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 138 | Οκτώβριος 2014
  Για την ενεργοποίηση-κινητοποίηση του σοβαρά υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων που πηγάζουν μέσα από τη επίμονη ανεργία, προτείνουμε την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος άμεσης δημιουργίας θέσεων κοινωφελούς, δηλαδή ένα ελληνικό «New Deal». Η υλοποίηση ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης θα προσφέρει εργασία στους ανέργους, με τον κατώτατο μισθό, για έργα παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία από την άποψη της παραγωγής και της απασχόλησης. Επίσης, αν ληφθεί υπόψη ότι από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα δημιουργηθούν νέα φορολογικά έσοδα, που θα μειώσουν σημαντικά το καθαρό κόστος της υλοποίησης του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης, η πρόταση αποτελεί ένα συγκριτικά ήπιο μέτρο δημοσιονομικής τόνωσης. Με ένα καθαρό κόστος της τάξης του 1% περίπου ή του 1,2% του ΑΕΠ (ανάλογα με το επίπεδο του προσφερόμενου μισθού), ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης μέσης εμβέλειας που θα περιλαμβάνει την άμεση δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον πληθυσμό των ανέργων κατά το ένα τρίτο ή και περισσότερο, από τη στιγμή που λαμβάνονται υπόψη τα έμμεσα αποτελέσματα της απασχόλησης. Και η έρευνά μας δείχνει ότι η πρόταση θα πετύχει όλα αυτά ενώ θα μειώσει την αναλογία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για δικαιολογίες.

 • ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 46 | Φεβρουάριος 2014
  Το Μέτρο Φτώχειας Χρόνου και Κατανάλωσης του Levy Institute (LIMTCP) είναι ένα δισδιάστατο μέτρο που λαμβάνει υπόψη τόσο τις απαραίτητες καταναλωτικές δαπάνες όσο και το χρόνο που απαιτείται από τα νοικοκυριά για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, παράγοντες που συχνά αγνοούνται από την επίσημη μέτρηση της φτώχιας. Στην περίπτωση της Τουρκίας, η εφαρμογή του LIMTCP αποκαλύπτει την ύπαρξη κρυφής φτώχειας για επιπλέον 7,6 εκατομμύρια άτομα, με αποτέλεσμα το ποσοστό φτώχειας να είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το επίσημο ποσοστό φτώχειας, που καταγράφεται στο 30%.

 • ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 45 | Ιανουάριος 2014
  Τα επίσημα ποσοστά φτώχειας στην Κορέα και σε άλλες χώρες αγνοούν το γεγονός ότι η άμισθη παραγωγή των νοικοκυριών συμβάλλει στην εκπλήρωση των υλικών αναγκών και των επιθυμιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Με το να θεωρούνται δεδομένες οι δουλειές του νοικοκυριού, οι επίσημες εκτιμήσεις παρέχουν ανακριβή μέτρηση του εύρους και του βάθους της φτώχειας και μπορεί να οδηγήσουν τους χαράκτες πολιτικής σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

 • ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 128 | Απρίλιος 2013
  Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας;
  Τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνουν δημόσιες πολιτικές που είναι σχεδιασμένες για να εμποδίσουν ή να απαλείψουν την ανασφάλεια και τη φτώχεια. Σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι στρατηγικές κοινωνικής προστασίας και ο διάλογος γύρω από αυτές εξελίσσονται ραγδαία. Στο παρόν κείμενο πολιτικής, η Ράνια Αντωνοπούλου, Senior Scholar και διευθύντρια του προγράμματος για την ισότητα των φύλων και την οικονομία στο Levy Institute, υπογραμμίζει τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που εμπεριέχει η προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών στο μεταλλασσόμενο τοπίο χάραξης πολιτικής. Η μελέτη, που έγινε με την στήριξη του προγράμματος ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στοχεύει στο να συνεισφέρει στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας βάσει φύλου σε επίπεδο χώρας.

 • ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 126 | Νοέμβριος 2012
  Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σημαντική για τη φτώχεια
  Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε επαρκώς πόση πολύ ή πόση λίγη πρόοδος έχει γίνει για την αντιμετώπιση της κατάστασης των πιο ευάλωτων στις κοινωνίες μας, ή να παρέχουμε σωστή καθοδήγηση στους χαράκτες πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση των ικανοτήτων του κάθε ατόμου και νοικοκυριού να επιτύχει ένα βασικό βιοτικό επίπεδο, αν δεν διαθέτουμε ένα αξιόπιστο μέσο μέτρησης της φτώχειας. Με την υποστήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι Ανώτατοι Μελετητές Ράνια Αντωνοπούλου και Ajit Zacharias και ο ερευνητής-μελετητής Thomas Masterson έχουν κατασκευάσει ένα εναλλακτικό εργαλείο για τη μέτρηση της φτώχειας που, όταν εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις της Αργεντινής, της Χιλής και του Μεξικού, αποκάλυψε σημαντική τυφλά σημεία στους επίσημους αριθμούς φτώχειας.

 • ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΟ No. 34 | Οκτώβριος 2012
  Η σημασία του προβλήματος της «έλλειψης χρόνου»
  Τα τυπικά πρότυπα για τη μέτρηση της φτώχειας υποθέτουν ότι όλα τα νοικοκυριά και τα άτομα διαθέτουν αρκετό χρόνο για να ασχοληθούν επαρκώς με τις ανάγκες των μελών του νοικοκυριού (μαγείρεμα, καθάρισμα, φροντίδα των παιδιών, κοκ), καθήκοντα που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη ενός ελάχιστου βιοτικού επιπέδου. Αλλά αυτή η υπόθεση είναι ψευδής. Με τη στήριξη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, οι Ανώτατοι Μελετητές Pάνια Αντωνοπούλου και Ajit Zacharias και ο ερευνητής Thomas Masterson έχουν σχεδιάσει έναν εναλλακτικό δείκτη για την μέτρηση της φτώχειας, που εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις της Αργεντινής, της Χιλής και του Μεξικού και αποκαλύπτει πόσο μεγάλα είναι τα κενά στις επίσημες μετρήσεις. Για πολλούς λόγους, ορισμένα νοικοκυριά μπορεί να μην έχουν αρκετό χρόνο, και έτσι αντιμετωπίζουν «έλλειψη χρόνου».

Press Room

Οι οικονομικές προκλήσεις της νέας κυβέρνησης


Ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ;


Αποψη: Η μυθολογία των 100 ή 200 δισ. κόστους διαχείρισης ΣΥΡΙΖΑ


Οι αστοχίες που προετοιμάζουν τη νέα οικονομική κρίση


Πώς πρέπει να μετράμε την ευημερία;


Προυποθεσεισ για Ισχυρη Επανεκκινηση τησ Οικονομιασ

Στα Media